Watch People Shop Logo

Thousands of customers all over the place are enjoying great deals.

Us anti-Duterte tao ay nag-isyu ng mga babalang ito para sa 2 mga layunin. 1)...

Posted by John Carson Lester Jr on

Us anti-Duterte tao ay nag-isyu ng mga babalang ito para sa 2 mga layunin. 1) upang panatilihin Duterte mula sa… https://t.co/HgRXZUbOq0

Us anti-Duterte tao ay nag-isyu ng mga babalang ito para sa 2 mga layunin. 1) upang panatilihin...

Us anti-Duterte tao ay nag-isyu ng mga babalang ito para sa 2 mga layunin. 1) upang panatilihin Duterte mula sa pagiging inihalal; & 2) upang magagawang, sa hinaharap, KAHIHIYAN KA kung / kapag…
pureheartsinternational.wordpress.com/2016/05/06/u...

Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment